به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی، علایی معاون سازمان امور عشایری کشور و آل هاشم مدیرکل امور عشایری استان و هیئت همراه  به دعوت مهدی ...