مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی با اشاره به آغاز فرآیند بتن ریزی سایت گل تپه حسن آباد شهرستان میانه، گفت: با احداث این سایت روستاهای گل تپه حسن آباد و حسن آباد، با مجموع ۸۳ خانوار و ...