در راستای پیگیری های چند ماه گذشته مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه در ارتباط با مشکلات مربوط به پوشش تلفن همراه و اینترنت پایدار در شهر و به ویژه روستاهای تابعه که در روزهای گذشته مدیر ...