رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل به همراه نماینده مردم شهرستان میانه در مجلس با حضور در جاده ارتباطی شهرستان نیر به شهرستان میانه از این پروژه عمرانی بازدید کردند.   به گزارش روابط عمومی دفتر ...