مهدی اسماعیلی نماینده شهرستان و شهردار شهر میانه با معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور دیدار و گفتگو کردند.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه ...