مهدی اسماعیلی، در خصوص ضرورت افزایش اختیارات مدیران محلی اظهار داشت: حدود ۷۰ سال است که سازمان عریض و طویلی به نام سازمان برنامه و بودجه وظیفه توزیع متوازن و عاقلانه بودجه کشور بین آحاد جامعه را بر ...