مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی از آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال ٩٩ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه بازدید بعمل آورد.