متن مشترک نمایندگان شهرستان نیر و میانه بدین شرح است؛ جناب آقای مهندس قاسمی وزیر محترم راه و شهرسازی با سلام و احترام و قدردانی از توجهات شما به حوزه راه و مسکن به استحضار می رساند راه ارتباطی ...