مهدی اسماعیلی نماینده مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی از مجتمع ورزشی کارگران واقع در شهرک اندیشه میانه بازدید بعمل آورد.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم ...