نماینده مردم میانه در مجلس با تاکید بر این‌که آموزش و پرورش آذربایجان شرقی باید الگوی بسیار مهمی برای کشور باشد،گفت: استفاده از ظرفیت مدیران کاربلد در بدنه‌ دستگاه تعلیم و تربیت، اهمیت به سزایی دارد. ...