دیدار و ملاقات مردمی روز پنجشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲ در محل دفتر ارتباطات مردمی با حضور مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه برگزار شد گفتنی است طی این ملاقات ها که طبق روال گذشته انجام می ...