منتخب مردم میانه در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از مخالفت رئیس‌جمهور با قرنطینه کردن شهرها بر ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه برای مقابله با کرونا تأکید کرد.     به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی ...