مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه با حضور در پایگاه انتقال خون میانه از نزدیک در جریان روند خدمت رسانی پرسنل این مجموعه و درخواست ها و کمبود های این پایگاه قرار گرفت. نماینده مردم میانه همچنین در نشست ...