در سایه تلاش و پیگیری های چندین ماهه مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه از مسئولین کشوری و استانی مخابرات و همچنین تلاش مجموعه کارکنان اداره مخابرات شهرستان میانه، عملیات تحت پوشش قرار ...