رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، بابیان‌اینکه ادامه فعالیت معلمان بازنشسته مانعی در مسیر جذب معلمان جوان می‌شود لحاظ این موضوع در بودجه ۱۴۰۱ را به معنای دریافت مجوزهای ...