به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی، مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات کادر ...