در سایه پیگیری های مداوم و مستمر مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی، پروژه چهاربانده کردن میانه – سرچم به عنوان یکی از اولویت های مهم و استراتژیک شهرستان و استان و همچنین یکی از ...