مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه از چندین روستای بخش مرکزی این شهرستان بازدید بعمل آورد.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی،  اسماعیلی در ...