مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه طی بازدید از برخی روستاهای بخش #کاغذکنان با مردم این منطقه به گفتگو نشسته و مطالبات آن ها را مورد بررسی قرار داد.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات ...