مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای با حضور مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خواستار کمک برای فعال کردن واحدهای راکد شهرستان و واگذاری زمینهای جدید در شهرکهای صنعتی به ...