خسارت وارده به کشاورزان و باغداران میانه علی رغم بیمه محصولات، دقیق محاسبه نشده است   نماینده مردم میانه با بیان اینکه متاسفانه در سال های اخیر که شهرستان میانه نیز دچار خشکسالی شد و مزارع و باغات آن ...