در متن در خواست اسماعیلی نماینده مردم میانه از دکتر سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور آمده است: در پی ارائه گزارش حضوری رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان میانه به جنابعالی در ...