عضو کمیسیون تلفیق بودجه، از بررسی ۸۰۰ پیشنهاد در حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری در کمیسیون آموزش برای ارائه به تلفیق در کمیته‌های ۶ گانه کمیسیون خبر داد.   مهدی اسماعیلی در گفت و گو ...