به همت نماینده مردم شریف میانه در مجلس شورای اسلامی۱۷۰ میلیون تومان تجهیزات به مناطق آموزش و پرورش شهرستان میانه اهدا شد.     به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه ...