به دعوت و با پیگیری های مهدی اسماعیلی نماینده مردم میان در مجلس شورای اسلامی و در سفری یکروزه رخشانی مهر معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به شهرستان میانه ضمن بازدید از پروژه ...