این جلسه روز دوشنبه ۸ خردادماه به دنبال پیگیری های مستمر مهدی اسماعیلی و سید مرتضی حسینی نمایندگان مردم شهرستان میانه و مسئولین استانی و شهرستانی و نشست های قبلی صورت گرفت که با ارائه برخی اطلاعات و ...