با پیگیری های اسماعیلی نماینده میانه صد و یازده تن سیمان رایگان برای توزیع در مناطق زلزله زده میانه تامین و توزیع گردید.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در ...