رئیس کمیته تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۱۰درصد از منابع حاصل از واردات خودرو برای کمک به فعالیت‌های پژوهشی و فناوری کشور و خرید تبلت برای دانش‌آموزان در مناطق محروم و روستاها در بودجه ...