نماینده مردم میانه در مجلس خواستار تجدیدنظر در تعیین درصد جانبازی ایثارگران با توجه به گذشت زمان و بروز آسیب‌های جدید برای این قشر از جامعه شد.   به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، مهدی اسماعیلی در ...