مهدی اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد اعتراض جمعی از شرکت‌کنندگان مرحله دوم آزمون استخدامی آموزش و پرورش به فاصله زمانی ثبت نتایج این آزمون توسط سازمان سنجش در سایت و تایید ...