رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس با بیان اینکه عملکرد امیدبخش مجلس یازدهم موجب به راه افتادن این اخبار فیک و جعلی علیه مجلس شده است، گفت: مجلس یازدهم اهل معامله نیست و ملاک رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی ...