مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای با حسینی سرپرست مدیریت کمیته امداد امام خمینی(ره) میانه دیدار و گفتگو کرد.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه ...