اسماعیلی نماینده مردم میانه با حضور در سطح شهر با جمعی از شهروندان،  کسبه و اهالی محدوه بازار بزرک میانه دیدار و گفتگو کرد.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم ...