در ادامه ‌پیگیری های مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تامین آب شرب قشلاقات دادلو، حلاج علیا و سفلی که پیش از این به مبلغ هشت میلیارد ریال تامین اعتبار ...