به مناسبت روز خبرنگار جمعی از خبرنگاران با اسماعیلی نماینده مردم میانه دیدار و گفتگو کردند.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی،️ مهدی ...