در راستای پیگیری های بعمل آمده از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور از میان برداشتن مشکلات چندین و چندساله اهالی منطقه و تحقق مطالبات به حق مردم و همچنین تلاش و همت مسئولین اجرایی، روستاهای ...