اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۲۱ خرداد ماه با حضور در بخش ترکمانچای از نزدیک با اهالی دو روستای این منطقه دیدار و گفتگو کرد   اسماعیلی در ابتدا با حضور در ...