در راستای تقاضا و پیگیری های مجدانه مهدی اسماعیلی نمایند مردم میانه در مجلس شورای اسلامی و نقش کمیسیون آموزش و تحقیقات در جمع بندی بودجه سالانه مراکز آموزشی و پژوهشی کل کشور، مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال ...