مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه با دکتر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت در راستای پیگیری و حل مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان میانه دیدار کرد.   در این دیدار اسماعیلی به طرح مشکلات ...