مهدی اسماعیلی و سید مرتضی حسینی نمایندگان مردم شریف شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی در جمع اهالی روستاهای بلوکان و دستجرد بخش ترکمانچای حضور بهم رساندند   در این دیدار و گفتگوی صمیمی که با حضور ...