با پیگیریهای مداوم مهدی اسماعیلی نماینده محترم مردم شریف شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران  توسعه زیرساخت های ارتباطی شهرستان به شرح زیر ...