دیواره سنگ نوردی با هزینه ای بالغ بر ۸ میلیارد ریال در محوطه سالن یوسف کرمی واقع در شهرک اندیشه میانه به بهره برداری رسید و این دیواره در نوع خود در شمالغرب کشور بی نظیر است. ️لازم به ذکر است استقرار ...