جمشید مرادخانی رئیس جدید زندان میانه با حضور در دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی با نماینده مردم شریف میانه در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد    به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی ...