در راستای پیگیری مطالبات چندین ساله اهالی شریف شهرستان میانه بویژه رسیدگی به وضعیت راه های روستایی طی جلسه ای روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ماه سال جاری در محل اداره کل راهداری استان آذربایجان شرقی با حضور ...