مهدی اسماعیلی نماینده میانه و عضو کمیسون آموزش مجلس در تشریح این خبر گفت؛ در جلسه امروز شورای نگهبان طرح رتبه بندی معلمان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   ️گفتنی است رتبه بندی ...