مشکلات روستاییان بخش ترکمانچای با حضور مهدی اسماعیلی نماینده مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی بررسی شد.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم شهرستان میانه در ...