نماینده مردم میانه در مجلس با اشاره به اظهارنظر و وارد کردن اتهام از سوی یکی از ائمه جمعه استان آذربایجان شرقی به نمایندگان مجلس گفت:  کلی گویی بدون ارائه مدرک و تسرّی یک منکر الهی به نمایندگان وجاهت ...