نماینده مردم میانه در مجلس گفت: تورم و گرانی کمر مردم به ویژه اقشارضعیف را شکسته اما رئیس جمهور اعتنایی به مشکلات مردم ندارد.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم ...