نماینده مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی از اداره پست این منطقه بازدید و فرارسیدن روز جهانی پست را به کارکنان تبریک گفت.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم ...