نماینده مردم میانه در مجلس با اشاره به مشکلات کشاورزان، باغداران و دامداران در دریافت تسهیلات بانکی و معرفی ضامن کارمند گفت: با قبول وثیقه و ضامن زنجیره ای مشکل تسهیلات بانکی کشاورزان حل می شود. در ...